Catagóirí na Tástála Teoirice

driver-theory-test-ireland-all-test-category-hero

Catagóir Tástála a Roghnú

Tabhair do d’aire le do thoil gur tusa atá freagrach as Tástáil Teoirice a áirithiú sa chatagóir cheart toisc nach féidir í sin a athrú ag an ionad tástála. Taispeántar ainmneacha catagóirí tástála i mBéarla agus i nGaeilge le linn an phróisis sceidealaithe. Má thaispeántar i nGaeilge iad, is i nGaeilge a sholáthrófar an tástáil.

Deartar an Tástáil Teoirice Tiomána chun an t-eolas atá ag Tiománaí faoi Oiliúint ar Rialacha an Bhóthair a scrúdú. Tá Tástáil Teoirice ar leith ann le haghaidh gach catagóire ceadúnais. Beidh an Tástáil Teoirice a ndéanfaidh tú iarratas uirthi ag brath ar an gcatagóir ceadúnais/na catagóirí ceadúnais ar mian leat ceadúnas a fháil iontu.

Catagóirí na Tástála Tiomána agus Ceadúnais

Catagóir na Tástála Teoirice TiománaAinm na Tástála An Chatagóir Ceadúnais Foghlaimeora/Ceadúnais Tiomána a Bhaineann Leis an Tástáil Seo
ATástáil Teoirice Tiomána Gluaisrothair/MóipéideA, A1, A2 agus AM
BTástáil Teoirice Tiomána Cairr/Tarracóra agus Feithiclí OibreB, BE agus W
CTástáil Teoirice Tiomána TrucaileC, CE, C1 agus C1E
DTástáil Teoirice Tiomána BusD, DE, D1 agus D1E
CDTástáil Teoirice Tiomána Bus agus TrucaileC, CE, C1, C1E, D, DE, D1 agus D1E

Tástálacha Teoirice Modúil Bhus agus Trucaile

Tabhair do d’aire le do thoil: ní bheidh ach tiománaithe a fuair pas i lánTástáil Teoirice Chatagóir C (Trucail) nó i lánTástáil Teoirice Chatagóir D (Bus) amhail 30 Meán Fómhair 2014 nó níos déanaí incháilithe do Thástáil Teoirice Modúil Bhus nó Trucaile a dhéanamh.

Is féidir na tástálacha sin a dhéanamh de bhreis ar an lánTástáil Teoirice Bus nó ar an lánTástáil Teoirice Trucaile. Mar shampla, nuair a fhaigheann iarrthóir pas sa Tástáil Teoirice Tiomána Bus, cuirtear Deimhniú ar Thástáil Teoirice Tiomána chun bus a thiomáint ar fáil dóibh, móide an chéad chuid den Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaithe (CPC). Más rud é go gcinneann an t-iarrthóir, laistigh de dhá bhliain tar éis dó/di pas a fháil sa lánTástáil Teoirice Tiomána Bus, gur mian leis/léi bheith cáilithe trucail a thiomáint freisin, féadfaidh sé/sí an Tástáil Teoirice Modúil Trucaile a dhéanamh, rud a fhágann nach gá dó/di an lánTástáil Teoirice Tiomána Trucaile a dhéanamh.

Mar sin féin, más rud é go gcinneann an t-iarrthóir gur mian leis/léi bheith cáilithe trucail a thiomáint dhá bhliain tar éis dó/di an lánTástáil Teoirice Bus a dhéanamh, rachaidh an díolúine sin as feidhm agus beidh air/uirthi an lánTástáil Teoirice Trucaile a dhéanamh mar is gnách.

Ainm na TástálaAn Chatagóir Ceadúnais Foghlaimeora/Ceadúnais Tiomána a Bhaineann Leis an Tástáil Seo
Tástáil Teoirice Modúil TrucaileC, CE, C1 agus C1E
Tástáil Teoirice Modúil BhusD, DE, D1 agus D1E

Céim 2: Amharc ar na Riachtanais ID »

Faisnéis faoi Chatagóirí Ceadúnais

Cuirtear ar fáil sa tábla seo a leanas faisnéis faoi Chatagóirí Ceadúnais reatha agus faoi na riachtanais aoise íosta lena mbaineann.

CatagóirSONRAÍ CATAGÓIREAOIS ÍOSTA
AGluaisrothair agus trírothaigh ghluaiste.24 bliain nó 20 bliain i gcás rochtain fhorásach
A1Gluaisrothair a bhfuil toilleadh innill nach mó ná 125 ceintiméadar ciúbach acu, a bhfuil grádú cumhachta nach mó ná 11 kW acu agus a bhfuil cóimheas cumhachta is meáchan nach mó ná 0.1 kW/kg acu. Trírothaigh ghluaiste a bhfuil grádú cumhachta nach mó ná 15 kW acu.16 bliana d’aois
A2Gluaisrothair a bhfuil grádú cumhachta nach mó ná 35 kW acu, a bhfuil cóimheas cumhachta is meáchan nach mó ná 0.2 kW/kg acu agus nach bhfuil díorthaithe ó fheithicil a bhfuil a cumhacht dhá oiread níos mó ná a gcumhacht.18 mbliana d’aois
AMMóipéidí agus cuadrothair éadroma.16 bliana d’aois
BFeithiclí (seachas gluaisrothair, móipéidí, feithiclí oibre nó tarracóirí talún) a bhfuil Uasmhais Údaraithe* nach mó ná 3,500 kg acu agus ina bhfuil cóiríocht d’ochtar paisinéirí ar a mhéad agus sa chás nach mó ná 750 kg Uasmhais Údaraithe* an leantóra. Is gá nach mó ná 3,500 kg Uasmhais Údaraithe* chomhcheangailte na feithicle tarraingthe agus an leantóra. Clúdaítear cuadrothair (seachas iad siúd a chlúdaítear faoi AM) faoin gcatagóir seo freisin.17 mbliana d’aois
BEMeascán d’fheithiclí tarraingthe i gcatagóir B agus leantóir, sa chás nach mó ná 3,500 kg Uasmhais Údaraithe* an leantóra.17 mbliana d’aois
WFeithiclí oibre agus tarracóir talún.16 bliana d’aois
CTrucailí a bhfuil Uasmhais Údaraithe* is mó ná 3,500 kg acu agus ina bhfuil cóiríocht do 8 bpaisinéir ar a mhéad, i dteannta an tiománaí, sa chás nach mó ná 750 kg Uasmhais Údaraithe* an leantóra.21 bliain d’aois nó 18 mbliana d’aois do dhaoine a bhfuil Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaithe acu
CEMeascán d’fheithiclí tarraingthe i gcatagóir C agus leantóir, sa chás gur mó ná 750 kg Uasmhais Údaraithe* an leantóra.21 bliain d’aois nó 18 mbliana d’aois do dhaoine a bhfuil Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaithe acu
C1Trucailí i gcatagóir C a bhfuil Uasmhais Údaraithe* nach mó ná 7,500 kg acu agus ina bhfuil cóiríocht do 8 bpaisinéir ar a mhéad, i dteannta an tiománaí, sa chás nach mó ná 750 kg Uasmhais Údaraithe* an leantóra.18 mbliana d’aois
C1EMeascán d’fheithiclí tarraingthe i gcatagóir C1 agus leantóir, sa chás gur mó ná 750 kg Uasmhais Údaraithe* an leantóra agus nach mó ná 12,000 kg Uasmhais Údaraithe* chomhcheangailte na feithicle tarraingthe agus an leantóra. Meascán d’fheithiclí tarraingthe i gcatagóir B agus leantóir, sa chás gur mó ná 3,500 kg Uasmhais Údaraithe* an leantóra agus nach mó ná 12,000 kg Uasmhais Údaraithe* chomhcheangailte na feithicle tarraingthe agus an leantóra.18 mbliana d’aois
DBusanna ina bhfuil cóiríocht do níos mó ná 8 bpaisinéir, i dteannta an tiománaí, sa chás nach mó ná 750 kg Uasmhais Údaraithe* an leantóra.24 bliain d’aois nó 21 bliain d’aois i gcás daoine a bhfuil Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaithe acu
DEMeascán d’fheithiclí tarraingthe i gcatagóir D agus leantóir, sa chás gur mó ná 750 kg Uasmhais Údaraithe* an leantóra.24 bliain d’aois nó 21 bliain d’aois i gcás daoine a bhfuil Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaithe acu
D1Busanna i gcatagóir D ina bhfuil cóiríocht do 16 phaisinéir ar a mhéad, i dteannta an tiománaí, agus atá 8 méadar ar fad ar a mhéad, sa chás nach mó ná 750 kg Uasmhais Údaraithe* an leantóra.21 bliain d’aois
D1EMeascán d’fheithiclí tarraingthe i gcatagóir D1 agus leantóir, sa chás gur mó ná 750 kg Uasmhais Údaraithe* an leantóra.21 bliain d’aois

*Is é atá i gceist le hUasmhais Údaraithe (ar a dtugtar Ollmheáchan Feithicle Deartha, DGVW, freisin) ná meáchan ualaithe deartha.

Tabhair do d’aire nach gá duit pas a fháil san aon tástáil teoirice amháin níos mó ná uair amháin. Mar shampla, más rud é go bhfaigheann tú pas sa Tástáil Teoirice Tiomána do chatagóir B agus go bhfaigheann tú ceadúnas foghlaimeora do chatagóir B agus gur mian leat ina dhiaidh sin ceadúnas foghlaimeora a fháil do chatagóir BE, ní cheanglófar ort tástáil teoirice eile a dhéanamh ar choinníoll go bhfuil ceadúnas foghlaimeora bailí nó ceadúnas tiomána bailí agat fós do chatagóir B.

Catagóirí Breise den Tástáil Teoirice