Ceisteanna Coitianta faoin Tástáil Teoirice Tiomána

driver-theory-test-ireland-all-faqs-hero

Do Thástáil a Áirithiú

Cá mhéad catagóir thástála atá ann?

Tá cúig chatagóir ar leith den Tástáil Teoirice Tiomána:

Catagóir na Tástála Teoirice TiománaAinm na Tástála An Chatagóir Ceadúnais Foghlaimeora/Ceadúnais Tiomána a Bhaineann Leis an Tástáil Seo
ATástáil Teoirice Tiomána Gluaisrothair/MóipéideA, A1, A2 agus AM
BTástáil Teoirice Tiomána Cairr/Tarracóra agus Feithiclí OibreB, BE agus W
CTástáil Teoirice Tiomána TrucaileC, CE, C1 agus C1E
DTástáil Teoirice Tiomána BusD, DE, D1 agus D1E
CDTástáil Teoirice Tiomána Bus agus TrucaileC, CE, C1, C1E, D, DE, D1 agus D1E

Tá tástálacha modúlach d’iarrthóirí Bus agus Trucail a bhfuil i gcrích cheana féin Thástáil Teoirice Tiomána catagóir iomlán C nó catagóir iomlán D; is iad seo na Tástáil Teoirice Modúil Trucaile (TMT) agus Tástáil Teoirice Modúil Bhus (BMT).

Ainm na TástálaAn Chatagóir Ceadúnais Foghlaimeora/Ceadúnais Tiomána a Bhaineann Leis an Tástáil Seo
Tástáil Teoirice Modúil TrucaileC, CE, C1 agus C1E
Tástáil Teoirice Modúil BhusD, DE, D1 agus D1E

De bhreis ar a bhfuil thuas, soláthraítear tástálacha teoirice speisialaithe le haghaidh na gcatagóirí seo a leanas:

Cá mhéad Ionad Tástála atá ann?

Tá níos mó ná 40 suíomh don Tástáil Teoirice Tiomána ar fud Phoblacht na hÉireann. Is féidir leat an tIonad Tástála is áisiúla duit a roghnú. Tabhair do d’aire le do thoil gur féidir go mbeadh éagsúlacht ann sna hamanna coinne ar fáil sna hIonaid Tástála éagsúla.

Amharc ar na hIonaid Tástála. Beidh tú in ann d’ionad tástála a roghnú agus amharc ar na hamanna coinne reatha ata aige ar an tseirbhís áirithithe ar líne.

Cá mhéad a bheidh ar mo thástáil?

Tá na táillí oifigiúla le haghaidh na Tástála Teoirice Tiomána leagtha amach sa tábla thíos:

CatagóirTáille
A (Gluaisrothar/Móipéid) nó B (Carr/Tarracóir agus Feithiclí Oibre)€45.00
C (Trucail) nó D (Bus)€72.00
CD (Bus agus Trucail)€84.00
Tástáil Modúil Bhus (BMT)€45.00
Tástáil Modúil Trucaile (TMT)€45.00

Conas is féidir liom íoc as mo thástáil?

Is iad Mastercard, Cárta Creidmheasa/Dochair Visa agus seic nó ordú poist na modhanna íocaíochta inghlactha le haghaidh na gcatagóirí go léir den Tástáil Teoirice Tiomána.

Maidir le catagóir A (Gluaisrothar/Móipéid) agus catagóir B (Carr/Tarracóir agus Feithiclí Oibre) amháin den Tástáil Teoirice Tiomána, glactar le ríomhdhearbháin freisin. Tá siad sin ar fáil ó asraonta Payzone ar fud na tíre.

An gcuirtear an tástáil ar fáil i nGaeilge?

Cuirtear Tástálacha Tiomána ar fáil i nGaeilge i ndáil le Catagóirí Feithicle A, B, C agus D.

Is i mBéarla amháin a chuirfear an Tástáil Teoirice chomhcheangailte nua C & D, an Tástáil Modúil Bhus agus an Tástáil Modúil Trucaile ar fáil go dtí go bhfógrófar a mhalairt.

Taispeántar ainmneacha chatagóirí Tástála A, B, C agus D i mBéarla agus i nGaeilge le linn an phróisis sceidealaithe. Má thaispeántar i nGaeilge iad, is i nGaeilge a sholáthrófar an tástáil.

Do Thástáil a Athrú

An bhféadfaidh mé mo thástáil a athsceidealú?

Féadfaidh. Féadfaidh tú d’áirithint a athsceidealú nó a chur ar ceal ar choinníoll nach ndéantar an t-iarratas tráth nach déanaí ná 5 lá oibre (lena n-áirítear 3 lá gnó iomlána) roimh dháta do thástála. Mar shampla, d’fhonn tástáil a áirithíodh don Aoine a athsceidealú nó a chur ar ceal, ní mór duit fógra a thabhairt dúinn Luan na seachtaine roimhe sin nó, más rud é gur áirithíodh an tástáil don Satharn, ní mór duit fógra a thabhairt dúinn Luan na seachtaine roimhe sin.

Mar mhalairt air sin, cuir glao le do thoil ar ár bhFoireann Seirbhíse d’Iarrthóirí ar 1890 606 106 (ráta Íosghlao) Luan go hAoine ó 8am go 6pm.

Do Thástáil a athsceidealú nó a chur ar ceal ar líne »

Cad a tharlóidh má chaillim mo choinne thástála?

Más rud é go dteipeann ort an tIonad Tástála a shroicheadh in am le haghaidh do choinne tástála, nó go gcuireann tú do thástáil ar ceal níos lú ná 5 lá oibre (lena n-áirítear 3 lá gnó iomlána) roimh dháta do thástála, caillfidh tú do tháille thástála.

Do Thástáil a Dhéanamh

Cad a tharlaíonn nuair a shroichim an tIonad Tástála?

Ar an gcéad dul síos, déanfaidh foireann an Ionaid Tástála a sheiceáil go bhfuil an doiciméad riachtanach aitheantais/na doiciméid riachtanacha aitheantais agat mar aon le dhá ghrianghraf chomhionanna dhaite ar mhéid an phas le go mbeidh tú in ann an tástáil a dhéanamh. Tabhair do d’aire le do thoil nach mbeidh cead agat an tástáil a dhéanamh agus go gcaillfidh tú do tháille thástála mura dtugann tú an doiciméad riachtanach aitheantais/na doiciméid riachtanacha aitheantais leat nó má tá tú mall don choinne.

Síneofar isteach tú ansin agus míneoidh Riarthóir Ionad Tástála (RCA) na nósanna imeachta agus conas a oibríonn an tástáil. Tabharfaidh sé/sí tú chuig an stáisiún oibre ag a ndéanfaidh tú do thástáil.

Is féidir leat féachaint ar eispéireas an Ionaid Tástála trí chliceáil ar an scáileán thíos:

Tabhair faoi deara: Faoi láthair níl aon riachtanas ann chun do ghriangrhraf a thógáil san ionad tástála. Dá mbeadh athrú ar bith don cleachtas seo, beidh sé chuirthe in iúl duit i do litir deimhniú.


Cá fhad a ghlacfar leis an tástáil a dhéanamh agus cá mhéad ceist is gá dom a fhreagairt i gceart?

Tabharfar tréimhse shuntasach ama agus roinnt ceisteanna duit, ag brath ar chatagóir na Tástála Teoirice Tiomána a roghnaigh tú. Roghnaítear na ceisteanna go randamach ón mbanc ceisteanna le haghaidh na gcodanna ábhartha den tástáil.

CATAGÓIRAMCEISTEANNAPASMHARC
A nó B 45 nóiméad4035
C nó D100 nóiméad10074
CD140 nóiméad140104
Tástáil Modúil Bhus45 nóiméad4030
Tástáil Modúil Trucaile45 nóiméad4030

Sa chás go mbím i bponc, an bhféadfaidh mé ceisteanna a fhágáil ar lár agus filleadh orthu?

Féadfaidh. Féadfaidh tú ceisteanna a scipeáil agus a mharcáil agus filleadh orthu am ar bith laistigh den am tástála.

Sa chás go ndéanaim earráid, an bhféadfaidh mé athchomhairle a dhéanamh agus freagra eile a roghnú?

Féadfaidh. Tá bealach simplí ann le do fhreagra a chur ar ceal agus freagra eile a roghnú.

Cad a tharlóidh má fhaightear amach go bhfuil caimiléireacht á déanamh agam ar mo thástáil?

Déileáiltear go tromchúiseach le haon iarracht a dhéanann iarrthóir caimiléireacht a dhéanamh ar an Tástáil Teoirice Tiomána. Fostaíonn an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre Prometric Ireland Ltd. chun an Tástáil Teoirice Tiomána a sholáthar i dtimpeallacht dhaingean, chun iomláine na tástála a chosaint agus chun deis chóir chothrom a chur ar fáil do gach iarrthóir a dhéanann an tástáil. Tuairiscítear aon iarrachtaí ar chaimiléireacht a dhéanamh ar an timpeallacht dhaingean chóir sin nó í a shárú don Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre láithreach.

Má tharlaíonn aon teagmhas caimiléireachta, déanfar é a athbhreithniú cás i ndiaidh cáis. Mar thoradh ar an athbhreithniú, is féidir go gcuirfear tréimhse neamhthástála i bhfeidhm maidir le hiarrthóir. Le linn na tréimhse sin, ní cheadaítear don iarrthóir Tástáil Teoirice Tiomána a áirithiú ná a dhéanamh. Tabharfar fógra i scríbhinn don iarrthóir más rud é go bhfuil tréimhse neamhthástála le cur i bhfeidhm mar aon le fad na tréimhse sin a chur in iúl. Mar bhuille scoir, is mian linn a mheabhrú duit go ndéantar monatóireacht físeáin agus fuaime ar an Ionad Tástála i gcónaí.

Cuirtear uastréimhse neamhthástála a mhaireann 3 mhí ó dháta na tástála i bhfeidhm maidir le hiarrthóirí a raibh caimiléireacht á déanamh acu.

Sa chás go gcríochnaím an tástáil go luath, an mbeidh cead agam imeacht?

Beidh. Féadfaidh tú imeacht ón dtástáil am ar bith is mian leat.

.

Torthaí Tástála

Cén uair a gheobhaidh mé amach go bhfuil pas faighte agam?

A luaithe is atá do Thástáil Teoirice Tiomána críochnaithe agat agus sula bhfágann tú an tIonad Tástála, tugtar tuairisc scóir duit ina bhfuil do thorthaí. Má fhaigheann tú pas sa tástáil, tabharfar deimhniú ar an Tástáil Teoirice Tiomána duit freisin. Tá an deimhniú riachtanach chun ceadúnas foghlaimeora a fháil le haghaidh na catagóire feithicle a roghnaíonn tú.

Cad iad na chéad chéimeanna eile má fhaighim pas?

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar do cheadúnas foghlaimeora chuig ionaid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) ar fud na tíre. Téigh chuig an leathanach ‘Iarratas a Dhéanamh ar do Cheadúnas’ le do thoil chun tuilleadh sonraí a fháil.

Cad is féidir liom a dhéanamh mura n-aontaím le Toradh mo Thástála Teoirice Tiomána?

Féadfaidh tú athscóráil do Thástála Teoirice Tiomána a iarraidh ach glao a chur ar 1890 606 106 (ráta Íosghlao) chun labhairt lenár bhFoireann Seirbhísí d’Iarrthóirí atá ar fáil Luan go hAoine ó 8am go 6pm (gan laethanta saoire poiblí a áireamh).

Iarrfar ort sonraí pearsanta agus sonraí tástála a chur ar fáil, amhail d’ainm, do sheoladh, do dháta breithe agus d’uimhir dheimhniúcháin tástála (atá ar fáil sa ríomhphost deimhniúcháin/litir dheimhniúcháin a fuair tú le haghaidh do thástála).

Tabhair do d’aire le do thoil gur gá táille €15.00 a íoc as an bpróiseas sin. Is iad na modhanna íocaíochta inghlactha ná Seic nó Ordú Phoist.

Cad a dhéanfaidh mé má chaillim mo phasdeimhniú?

Féadfaidh tú dúblach de do dheimhniú ar Thástáil Teoirice Tiomána a iarraidh ach glao a chur ar 1890 606 106 (ráta Íosghlao) chun labhairt lenár bhFoireann Seirbhísí d’Iarrthóirí atá ar fáil Luan go hAoine ó 8am go 6pm (gan laethanta saoire poiblí a áireamh).

Iarrfar ort sonraí pearsanta agus sonraí tástála a chur ar fáil, amhail d’ainm, do sheoladh, do dháta breithe agus d’uimhir dheimhniúcháin tástála (atá ar fáil sa ríomhphost deimhniúcháin/litir dheimhniúcháin a fuair tú le haghaidh do thástála).

Tabhair do d’aire le do thoil gur gá táille €15.00 a íoc as an bpróiseas sin. Is iad na modhanna íocaíochta inghlactha ná Mastercard nó Cárta Creidmheasa/Dochair Visa.

Sa chás go dteipeann orm, an dtabharfar eolas dom faoi na codanna ina raibh mé mícheart?

A luaithe is atá do Thástáil Teoirice Tiomána críochnaithe agat agus sula bhfágann tú an tIonad Tástála, tugtar tuairisc scóir duit ina bhfuil do thorthaí. Taispeánfar sa tuairisc sin na réimsí catagóire ar leith inar thug tú freagraí míchearta ar cheisteanna.

Sa chás go dteipeann orm, cé chomh luath a fhéadfaidh mé an tástáil a dhéanamh an athuair?

Beidh ort fanacht 3 lá gnó ar a laghad sula mbeidh tú in ann an tástáil a dhéanamh an athuair.

Cá fhad a bheidh mo Dheimhniú ar Thástáil Teoirice Tiomána bailí?

Ní bheidh do Dheimhniú ar Thástáil Teoirice Tiomána bailí ach ar feadh 2 bhliain ó dháta do thástála. Murar chuir tú iarratas chuig ionaid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) ar do chéad cheadúnas foghlaimeora laistigh de 2 bhliain tar éis do thástála, beidh ort an tástáil a dhéanamh agus íoc aisti an athuair.

Faisnéis Ghinearálta

An é www.theorytest.ie an t-aon suíomh oifigiúil le haghaidh Tástáil Teoirice Tiomána a áirithiú?

Is é. Is é www.theorytest.ie an t-aon suíomh oifigiúil le Tástáil Teoirice a áirithiú nó le foghlaim faoinár seirbhísí tástála.

Tabhair do d’aire le do thoil: Corruair, tairgeann suíomhanna neamhoifigiúla seirbhísí trína ndéanann siad áirithint don Tástáil Teoirice Tiomána thar ceann iarrthóra. Is minic a ghearrann na suíomhanna sin níos mó ná an táille chaighdeánach ar Thástálacha Teoirice, agus ní chuireann siad aon tacaíocht ar fáil d’iarrthóirí ar mian leo a scrúduithe a athrú nó a chur ar ceal. Cuireann siad faisnéis mhícheart ar fáil freisin faoi amanna agus faoi dhátaí na scrúduithe.

Molaimid d’iarrthóir úsáid a bhaint as an suíomh oifigiúil www.theorytest.ie amháin agus scrúdú á áirithiú aige/aici nó glao a chur ar ár bhFoireann um Chúram Custaiméirí ar Íosghlao 1890 606 106.

Cad is Tástáil Teoirice Modúil Bus nó Trucaile ann?

Tabhair do d’aire le do thoil: ní bheidh ach tiománaithe a fuair pas i lánTástáil Teoirice Chatagóir C (Trucail) nó i lánTástáil Teoirice Chatagóir D (Bus) amhail 30 Meán Fómhair 2014 nó níos déanaí incháilithe do Thástáil Teoirice Modúil Bus nó Trucaile a dhéanamh.

Is féidir na tástálacha sin a dhéanamh de bhreis ar an lánTástáil Teoirice Bus nó ar an lánTástáil Teoirice Bus. Mar shampla, nuair a fhaigheann iarrthóir pas sa Tástáil Teoirice Tiomána Bus, cuirtear Deimhniú ar Thástáil Teoirice Tiomána chun bus a thiomáint ar fáil dóibh, móide an chéad chuid den Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaithe (CPC). Más rud é go gcinneann an t-iarrthóir, laistigh de dhá bhliain tar éis dó/di pas a fháil sa lánTástáil Teoirice Tiomána Bus, gur mian leis/léi bheith cáilithe le trucail a thiomáint freisin, féadfaidh sé/sí an Tástáil Teoirice Modúil Trucaile a dhéanamh, rud a fhágann nach gá dó/di an lánTástáil Teoirice Tiomána Trucaile a dhéanamh.

Mar sin féin, más rud é go gcinneann an t-iarrthóir gur mian leis/léi bheith cáilithe trucail a thiomáint dhá bhliain tar éis dó/di an lánTástáil Teoirice Bus a dhéanamh, rachaidh an díolúine sin as feidhm agus beidh air/uirthi an lánTástáil Teoirice Trucaile a dhéanamh mar is gnách.

Cé a fheidhmíonn seirbhís na Tástála Teoirice Tiomána?

Is é Prometric Ireland Ltd a fheidhmíonn seirbhís oifigiúil na Tástála Teoirice Tiomána thar ceann an Údaráis um Shábháilteacht ar Bhóithre.

Tá deacracht agam leis an léitheoireacht agus leis an scríbhneoireacht. An rachaidh sí sin i bhfeidhm ar mo chumas an tástáil a chur i gcrích?

Tá roinnt roghanna éagsúla ann chun freastal ar iarrthóirí a dteastaíonn cúnamh speisialta uathu le linn na tástála. Mar shampla, tairgimid rogha guthaithe lena léitear na ceisteanna agus na freagraí amach thar chluasáin don iarrthóir; is féidir linn am breise a thabhairt don iarrthóir leis an tástáil a dhéanamh; tairgimid seirbhís léitheora/taifeadóra freisin, rud trína léifidh ball foirne na ceisteanna agus na freagraí amach don iarrthóir agus trína dtaifeadfaidh sé/sí freagraí an iarrthóra ar an scáileán.

Chun leas a bhaint as am breise nó as seirbhís léitheora/taifeadóra le linn na tástála, scríobh chugainn le fianaise ar pháipéar oifigiúil ceannteidil ó mhúinteoir, ó dhochtúir nó ó ghairmí lena ndeimhnítear an cúnamh a theastaíonn uait. Ba cheart é sin a sheoladh sa phost chuig: Tástáil Teoirice Tiomána, Bosca PO 15, Dún Dealgan, Condae an Lú.

Tabhair do d’aire le do thoil gur féidir an rogha guthaithe a roghnú tráth a áirithítear an tástáil ar líne nó ar an teileafón.

Má bhíonn tuilleadh cúnaimh ag teastáil uait, téigh i dteagmháil lenár bhFoireann Seirbhísí d’Iarrthóirí trí ríomhphost ag theorytesthelp@prometric.com nó cuir glao ar 1890 606 106 (ráta Íosghlao) Luan go hAoine ó 8am go 6pm (gan laethanta saoire poiblí a áireamh).

An bhfuil ábhar athbhreithnithe ar an tástáil ar fáil is féidir liom a cheannach, agus cén áit ar féidir liom é a fháil?

Catagóirí A agus B

The Official Driver Theory Test Questions and Answers, Motorcycles, Cars and Work Vehicles – 6th Edition, October 2013: do chatagóirí A (Gluaisrothar) agus B (Carr agus Feithicil Oibre) sna Tástálacha Teoirice Tiomána. Is é atá sa leabhar seo faisnéis a bhaineann go sonrach le hIarrthóirí A agus BW araon. Tabharfar sa leabhar cúnamh d’iarrthóirí a dtástáil a chur i gcrích go rathúil.

Catagóirí C agus D

The Official Driver Theory Test Questions and Answers, Truck and Bus (including Step 1 and Step 2 of Driver CPC) – 6th Edition, October 2013: do chatagóirí C (Trucail), D (Bus) agus CD (Bus agus Trucail) sna Tástálacha Teoirice Tiomána. Is é atá sa leabhar seo faisnéis a bhaineann go sonrach le hIarrthóirí do Chatagóirí C agus D. Cuirtear sa leabhar leis an eolas a ghnóthaíonn tiománaí agus an Tástáil Teoirice agus an Tástáil Phraiticiúil do Chatagóir B á ndéanamh aige/aici.

Mar aon lena bhfuil thuas, is féidir le hiarrthóirí do Chatagóirí C, D agus CD staidéar a dhéanamh ar an Leabhar Rialacha an Bhóthair ón RSA agus ar lámhleabhair ghaolmhara amhailThe Official DSA Guide to Driving Buses / Coaches and Heavy Goods Vehicles.

Iarrthóirí do na Tástálacha Modúil Bhus agus Trucaile

The Official Driver Theory Test Questions and Answers, Truck and Bus (including Step 1 and Step 2 of Driver CPC) – 6th Edition, October 2013: do chatagóirí C (Trucail), D (Bus) agus CD (Bus agus Trucail) sna Tástálacha Teoirice Tiomána. Is é atá sa leabhar seo faisnéis a bhaineann go sonrach leis an Tástáil Modúil Bhus agus leis an Tástáil Modúil Trucaile araon. Tabharfar sa leabhar cúnamh d’iarrthóirí tástáil teoirice modúil a chur i gcrích go rathúil i gCatagóir C nó D.

Miondíoltóirí Oifigiúla

  • Ar líne ag siopa slán ar líne Prometric
  • Trí ghlao a chur ar ár bhFoireann Seirbhísí d’Iarrthóirí ar 1890 606 106 (ráta Íosghlao)
  • Ó shiopaí leabhar maithe ar fud na tíre

Nílim an-liteartha ar ríomhairí. An mbeidh sé sin ina fhadhb?

Cuirtear an Tástáil Teoirice Tiomána i láthair i bhformáid atá an-fhurasta le húsáid agus ní thugann sí fadhbanna de ghnáth d’iarrthóirí a bhfuil taithí theoranta acu ar ríomhairí a úsáid. Cuirtear ábhar teagaisc simplí i láthair ag tús na tástála ina míneofar conas a oibríonn an tástáil. Is féidir an tástáil a dhéanamh ach úsáid a bhaint as scáileán tadhaill atá furasta le húsáid nó as luch agus méarchlár.

Cad ba cheart dom a dhéanamh más mian liom catagóir eile a chur le mo cheadúnas tiomána reatha?

Ceanglófar ort pas a fháil i dTástáil Teoirice Tiomána má tá sé ar an gcéad cheadúnas foghlaimeora / cheadúnas sealadach atá agat i gcatagóir ar leith. Ní mór duit iarratas a chur isteach chuig ionaid na Seirbhíse Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS) agus an deimhniú ar Thástáil Teoirice Tiomána a chur ar fáil i leith na catagóire a bhfuil iarratas á dhéanamh agat uirthi.

Cad is beartas na Tástála Teoirice Tiomána um iompraíocht fhrithshóisialta ann?

Ar mhaithe le timpeallacht tástála atá ciúin agus gairmiúil a choinneáil le haghaidh gach iarrthóra, iarraimid ar gach iarrthóir don Tástáil Teoirice Tiomána iompar ar bhealach urramach cuí nuair atá siad san Ionad Tástála. Ní ghlacfar le hiompraíocht mhaslach ná iompraíocht fhrithshóisialta ag na hIonaid Tástála.

Sa chás go n-iompraíonn iarrthóir don Tástáil Teoirice Tiomána ar bhealach míshásúil, is féidir nach dtabharfar cead don iarrthóir an tástáil a dhéanamh agus is féidir go n-iarrfar air/uirthi imeacht ón Ionad Tástála. Rachfar i dteagmháil leis na Gardaí más gá. Má tharlaíonn aon teagmhas iompraíochta maslaí agus/nó aon teagmhas iompraíocht fhrithshóisialta, déanfar é a athbhreithniú cás i ndiaidh cáis. Mar thoradh ar an athbhreithniú, is féidir go gcuirfear tréimhse neamhthástála i bhfeidhm maidir le hiarrthóir. Le linn na tréimhse sin, ní cheadaítear don iarrthóir Tástáil Teoirice Tiomána a áirithiú ná a dhéanamh. Tabharfar fógra i scríbhinn don iarrthóir más rud é go bhfuil tréimhse neamhthástála le cur i bhfeidhm mar aon le fad na tréimhse sin a chur in iúl. Mar bhuille scoir, is mian linn a mheabhrú duit go ndéantar monatóireacht físeáin agus fuaime ar an Ionad Tástála i gcónaí.

Féadfar uastréimhse neamhthástála a mhaireann 3 mhí ó dháta na tástála a chur i bhfeidhm maidir le hiarrthóirí atá i mbun iompraíochta frithshóisialta.