Do Thástáil a Athsceidealú nó a Chur ar Ceal

Más mian leat d’áirithint don Tástáil Teoirice Tiomána a athsceidealú nó a chur ar ceal, tabhair do d’aire le do thoil nach mór duit é sin a dhéanamh tráth nach déanaí ná 5 lá oibre (lena n-áirítear 3 lá oibre iomlána) roimh dháta do thástála. Mar shampla, d’fhonn tástáil a áirithíodh don Aoine a athsceidealú nó a chur ar ceal, ní mór duit fógra a thabhairt dúinn Luan na seachtaine roimhe sin nó, más rud é gur áirithíodh an tástáil don Satharn, ní mór duit fógra a thabhairt dúinn Luan na seachtaine roimhe sin.

D’fhonn tástáil a athsceidealú nó a chur ar ceal ar an teileafón, cuir glao ar ár bhFoireann Seirbhísí d’Iarrthóirí ar 1890 606 106 (ráta Íosghlao) Luan go hAoine ó 8am go 6pm. Tabhair do d’aire le do thoil go gcaillfidh tú do tháille thástála má theipeann ort do thástáil a athsceidealú laistigh den tréimhse ama riachtanach.

Do Thástáil a Athsceidealú nó a Chur ar Ceal »