Iarratas a Dhéanamh ar do Cheadúnas

driver-thoery-test-dtt-apply-licence-hero

An tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána (NDLS)

Tar éis duit an Tástáil Teoirice Tiomána a chur i gcrích agus pas a fháil inti, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar Cheadúnas Foghlaimeora nó ar Cheadúnas sa chatagóir feithicle cuí. Is í an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána a eisíonn Ceadúnais Foghlaimeora agus Ceadúnais.

Is í an tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána, nó NDLS, an t-ainm atá ar an tseirbhís nua thiomnaithe a gheobhaidh iarratais ar Cheadúnais Foghlaimeora agus ar Cheadúnais Tiomána. Tá an tslándáil agus an tsábháilteacht ina ngnéithe dílse den tseirbhís nua a sholáthrófar go comhsheasmhach ar fud na tíre.

Iarratas a Dhéanamh ar do Cheadúnas Foghlaimeora nó ar do Cheadúnas

Chun iarratas a dhéanamh ar Cheadúnas Foghlaimeora/ar Cheadúnas, lean na céimeanna atá leagtha amach thíos le do thoil:

  1. Íoslódáil Foirm Iarratais ar Cheadúnas Foghlaimeora nó roghnaigh foirm Iarratais ábhartha ar Cheadúnas Tiomána ón liosta atá curtha ar fáil anseo.
  2. Léigh na treoirnótaí agus comhlánaigh an fhoirm. Tá Tuairisc Radharc na Súl ón tSeirbhís Náisiúnta um Cheadúnais Tiomána ag teastáil do gach iarratas céaduaire a dhéantar ar Cheadúnas Foghlaimeora. Íoslódáil Foirm Tuairisce Radharc na Súl.
  3. Bí cinnte go bhfuil na doiciméid tacaíochta riachtanacha go léir agat, lena n-áirítear do Dheimhniú ar Thástáil Teoirice Tiomána. Is í an easpa fianaise tacaíochta an phríomhchúis a ndéantar iarratais a mhoilliú nó a dhiúltú.
  4. Téigh chuig ndls.ie chun teacht ar liosta den fhianaise ar chéannacht, den chruthúnas ar sheoladh baile agus UPSP. Is í easpa fianaise tacaíochta an phríomhchúis lena ndéantar iarratais a mhoilliú nó a dhiúltú.
  5. Cuir coinne in áirithe chun cuairt a thabhairt ar Ionad de chuid an NDLS. Ba cheart nach mbeadh ort níos mó ná 30 nóiméad a chaitheamh ag an ionad dá bharr. Cuimhnigh gur féidir leat cuairt a thabhairt ar aon ionad de chuid an NDLS chun iarratas a dhéanamh ar do cheadúnas tiomána/ do cheadúnas foghlaimeora.
  6. Tabhair cuairt ar ionad de chuid an NDLS chun d’iarratas a chur isteach, áit a nglacfar grianghraf díot agus a ngabhfar do shíniú go leictreonach.
  7. I bhformhór mór na gcásanna, cuirfear do cheadúnas sa phost laistigh de 5-8 lá oibre tar éis do chuairte.

Tuilleadh Faisnéise

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi iarratas a dhéanamh ar do cheadúnas, téigh chuig ndls.ie nó seol ríomhphost chuig info@ndls.ie