CPC – Riachtanais Aitheantais agus Fhótagrafacha

driver-theory-test-ireland-id-requirements-heroBí cinnte gurb ionann litriú d’ainm ina n-áirithíonn tú do choinne agus litriú d’ainm ar an gcomhartha aitheantais (ID) a chuirfidh tú i láthair ag an ionad tástála. Murab ionann iad, ní thabharfar cead duit do thástáil a dhéanamh agus caillfidh tú do tháille thástála.

Ní ghlacfar ach le bundoiciméid bhailí (cothrom le dáta) atá in ordú maith. Mura bhfuil na doiciméid riachtanacha agat lá na tástála, ní bheidh cead agat an tástáil a dhéanamh agus caillfidh tú do tháille thástála.

CPC Tiománaithe – Céim 2 Iarrthóirí

D’fhonn tástáil a dhéanamh, éilítear ort ceann de na cineálacha aitheantais atá liostaithe thíos a chur i láthair.

  • Ceadúnas Foghlaimeora Éireannach reatha Chatagóir C nó D, rud nach mór dó bheith ábhartha don chatagóir thástála atá á déanamh agat, nó;
  • Láncheadúnas Tiomána Éireannach reatha Chatagóir C nó D, (nó ceann ó Bhallstát an AE/an LEE nó ón Eilvéis), rud nach mór dó bheith ábhartha don chatagóir thástála atá á déanamh agat, nó;
  • Láncheadúnas Tiomána Éireannach reatha Chatagóir B (nó ceann ó bhallstát an AE/an LEE nó ón Eilvéis).

Riachtanais Fhótagrafacha

TABHAIR FAOI DEARA: Ó 19 Eanáir, 2015, beidh gá le na hiarrthóirí CPC Tiománaithe – Céim 2 dhá ghrianghraf chomhionanna dhaite ar mhéid an phas a thabhairt leo ar lá an tástáil.

Ní mór duit dhá ghrianghraf chomhionanna dhaite ar mhéid an phas a thabhairt leat le go mbeidh tú in ann an tástáil a dhéanamh. Tá sé bunriachtanach go gcomhlíonann na grianghraif arna gcur ar fáil na riachtanais thíos, ar riachtanais iad atá bunaithe ar chaighdeáin a nglactar leo go hidirnáisiúnta:

  • Ba cheart na grianghraif gan a bheith níos mó ná 6 mhí d’aois;
  • Íosmhéid ghrianghraif: 35 mm x 45 mm, uasmhéid: 38 mm x 50 mm;
  • Aghaidh-amharc iomlán ar chloigeann an duine lena mbaineann, ar nós na gnáthchuma a bhíonn air/uirthi;
  • Ní mór an íomhá a bheith géar soiléir, agus ní mór gur glacadh í in aghaidh cúlra atá bán, bánbhuí nó fionnliath;
  • Níl spéaclaí gréine inghlactha. Ceadaítear spéaclaí imire a chaitheamh ar choinníoll nach bhfolaíonn siad súile an duine.
  • Ní ceadmhach ach clúdaigh chloiginn a chaitear ar chúiseanna reiligiúnacha. Níl bandaí gruaige ceadaithe.
  • Ba cheart an cloigeann a bheith i lár na híomhá. Ní mór úsáid a bhaint as staidiúir thosaigh ina bhfuil tú ag féachaint ar an gceamara go díreach agus ina léirítear an aghaidh iomlán i.e. grianghraf gar-amhairc de d’aghaidh agus de bharr do ghuaillí le go gcuimsíonn d’aghaidh idir 70% agus 80% den fhráma. Ba cheart codarsnacht shuntasach a bheith le feiceáil idir gnéithe d’aghaidhe agus cúlra na ngrianghraf.

Áirítear le grianghraif dho-ghlactha: grianghraif nach bhfuil an aghaidh soiléir iontu, grianghraif nach bhfuil barr an chloiginn le feiceáil iontu, grianghraif ina bhfuil spéaclaí dorcha á gcaitheamh ag an duine, grianghraif a ghlactar sa bhaile nach bhfuil comhionann nó grianghraif a ghlactar in aghaidh cúlra dorcha.

Aon iarrthóirí nach dtugann cruthúnas inghlactha aitheantais agus dhá ghrianghraf chomhionanna dhaite ar mhéid an phas leo, ní thabharfar cead dóibh a dtástáil a dhéanamh agus caillfidh siad a dtáille thástála.

Céim 3: Ábhar Athbhreithnithe »