Riachtanais Aitheantais ADI

driver-theory-test-ireland-id-requirements-heroBí cinnte gurb ionann litriú d’ainm ina n-áirithíonn tú do choinne agus litriú d’ainm ar an gcomhartha aitheantais (ID) a chuirfidh tú i láthair ag an ionad tástála. Murab ionann iad, ní thabharfar cead duit do thástáil a dhéanamh agus caillfidh tú do tháille thástála.

Ní ghlacfar ach le bundoiciméid bhailí (cothrom le dáta) atá in ordú maith. Mura bhfuil na doiciméid riachtanacha agat lá na tástála, ní bheidh cead agat an tástáil a dhéanamh agus caillfidh tú do tháille thástála.

Doiciméid Inghlactha

Ní mór duit cineál amháin de chruthúnas aitheantais inghlactha ón liosta seo a thabhairt leat:

  • Láncheadúnas Tiomána i gCatagóir B Éireannach nó Láncheadúnas Tiomána  i gCatagóir B ó Bhallstát an AE/an LEE nó ón Eilvéis.
  • Pas Éireannach nó pas ó Bhallstát an AE/an LEE nó ón Eilvéis.
  • Paschárta Éireannacha

An Chéad Chéim Eile – Céim 3: Ábhar Athbhreithnithe »