Ábhar Athbhreithnithe – Ullmhú don Tástáil

driver-theory-test-ireland-dtt-cpc-revision-heroTá Prometric Ireland Ltd. ar conradh ag an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) chun an t-ábhar oifigiúil athbhreithnithe a chur ar fáil don Tástáil Teoirice Tiomána agus don Tástáil Teoirice CPC Tiománaithe.

Miondíoltóirí Oifigiúla

  • Ar líne ag siopa slán ar líne Prometric
  • Trí ghlao a chur ar ár bhFoireann Seirbhísí d’Iarrthóirí ar 1890 606 106 (ráta Íosghlao)
  • Ó shiopaí leabhar maithe ar fud na tíre

Ábhar Athbhreithnithe don Tástáil Teoirice Tiomána

Catagóirí A agus B

The Official Driver Theory Test Questions and Answers, Motorcycles, Cars and Work Vehicles – An 6ú Eagrán, Deireadh Fómhair 2013: do chatagóirí A (Gluaisrothar) agus B (Carr agus Feithicil Oibre) sna Tástálacha Teoirice Tiomána

Catagóirí C, D agus CPC

The Official Driver Theory Test Questions and Answers, Truck and Bus (including Step 1 and Step 2 of Driver CPC) – An 6ú Eagrán, Deireadh Fómhair 2013: do chatagóirí C (Trucail), D (Bus) agus CD (Bus agus Trucail) sna Tástálacha Teoirice Tiomána Is é atá sa leabhar seo faisnéis a bhaineann go sonrach le hIarrthóirí do Chatagóirí C agus D. Cuirtear sa leabhar leis an eolas a ghnóthaíonn tiománaí agus an Tástáil Teoirice agus an Tástáil Phraiticiúil do Chatagóir B á ndéanamh aige/aici.

Mar aon lena bhfuil thuas, is féidir le hiarrthóirí do Chatagóirí C, D agus CD staidéar a dhéanamh ar an Leabhar Rialacha an Bhóthair ón RSA agus ar lámhleabhair ghaolmhara amhail The Official DSA Guide to Driving Buses / Coaches and Heavy Goods Vehicles.

Tástálacha Modúil Bhus agus Trucaile

The Official Driver Theory Test Questions and Answers, Truck and Bus (including Step 1 and Step 2 of Driver CPC) – An 6ú Eagrán, Deireadh Fómhair 2013: do chatagóirí C (Trucail), D (Bus) agus CD (Bus agus Trucail) sna Tástálacha Teoirice Tiomána Is é atá sa leabhar seo faisnéis a bhaineann go sonrach leis an Tástáil Modúil Bhus agus leis an Tástáil Modúil Trucaile araon. Tabharfar sa leabhar cúnamh d’iarrthóirí tástáil teoirice modúil a chur i gcrích go rathúil i gCatagóir C nó D.