Cabhair

driver-thoery-test-help-heroMá bhíonn tuilleadh cúnaimh ag teastáil uait, téigh i dteagmháil le do thoil lenár bhFoireann Seirbhísí d’Iarrthóirí, a bhíonn ar fáil ó 8am go 6pm, Luan go hAoine (seachas laethanta saoire poiblí), ar na bealaí seo a leanas:

Cúnamh Speisialta

Tá roinnt roghanna éagsúla ann chun freastal ar iarrthóirí a dteastaíonn cúnamh speisialta uathu le linn na tástála teoirice. Mar shampla, tairgimid rogha guthaithe lena léitear na ceisteanna agus na freagraí amach thar chluasáin don iarrthóir; is féidir linn am breise a thabhairt don iarrthóir leis an tástáil teoirice a dhéanamh ann; tairgimid seirbhís léitheora/taifeadóra freisin, rud trína léifidh ball foirne na ceisteanna agus na freagraí amach don iarrthóir agus trína dtaifeadfaidh sé/sí freagraí an iarrthóra ar an scáileán.

Chun leas a bhaint as am breise nó as seirbhís léitheora/taifeadóra le linn na tástála teoirice, scríobh chugainn le do thoil le fianaise ar pháipéar oifigiúil ceannteidil ó mhúinteoir, ó dhochtúir nó ó ghairmí lena ndeimhnítear an cúnamh a theastaíonn uait. Ba cheart é sin a sheoladh sa phost chuig: Tástáil Teoirice Tiomána, Bosca PO 15, Dún Dealgan, Condae an Lú.

Tabhair do d’aire le do thoil gur féidir an rogha guthaithe a roghnú tráth a áirithítear an tástáil teoirice ar líne nó tríd an teileafón.

Ceisteanna Coitianta

Féach ar cheann de na cláir thástála teoirice thíos le tuilleadh sonraí a fháil faoi na ceisteanna is coitianta a chuireann iarrthóirí:

Eispéireas na Tástála

Is féidir leat féachaint ar eispéireas an Ionaid Tástála trí chliceáil ar an scáileán thíos:

Tabhair faoi deara: Faoi láthair níl aon riachtanas ann chun do ghriangrhraf a thógáil san ionad tástála. Dá mbeadh athrú ar bith don cleachtas seo, beidh sé chuirthe in iúl duit i do litir deimhniú.