CPC Tiománaithe

driver-theory-test-cpc-overview-heroThug an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre an próiseas deimhniúcháin CPC Tiománaithe isteach faoi threoir 2003/59/CE an AE.

5 CHÉIM CHUN DO THÁSTÁIL A ÁIRITHIÚ

Catagóir Tástála a RoghnúNa Riachtanais ID a SheiceáilAthbhreithniú a dhéanamhIonad Tástála a Roghnú Do Thástáil a Sceidealú

Eispéireas na Tástála

Is féidir leat féachaint ar eispéireas an Ionaid Tástála trí chliceáil ar an scáileán thíos:

Tabhair faoi deara: Faoi láthair níl aon riachtanas ann chun do ghriangrhraf a thógáil san ionad tástála. Dá mbeadh athrú ar bith don cleachtas seo, beidh sé chuirthe in iúl duit i do litir deimhniú.


Maidir le CPC Tiománaithe

Tabhair do d’aire le do thoil: ó 30 Meán Fómhair 2014, cuirfear Tástálacha Teoirice Tiomána Chatagóir C agus D in áit Chéim 1 de phróiseas cáiliúcháin an Deimhnithe ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaithe, rud ar a dtugadh an Tástáil Ceisteanna Ilroghnacha (MCQ) CPC Tiománaithe roimhe sin.

D’fhonn Bus agus/nó Trucail a thiomáint go gairmiúil, ní mór duit* pas a bheith bainte amach agat i dTástáil Teoirice Tiomána Bus Chatagóir D agus/nó i dTástáil Teoirice Tiomána Trucaile Chatagóir C agus sa Tástáil Cás-Staidéir CPC Tiománaithe atá sonraithe thíos sula mbeidh tú in ann iarratas a dhéanamh chuig an RSA ar an Tástáil Phraiticiúil CPC Tiománaithe a dhéanamh.

Tugadh scrúduithe nua isteach freisin do thiománaithe a bhfuil lánTástáil Teoirice Tiomána curtha i gcrích acu cheana féin i gCatagóir C nó D amhail 30 Meán Fómhair 2014 nó níos déanaí agus ar mian leo Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaithe a fháil sa dá Chatagóir. Forlíonfaidh an Tástáil Modúil Bhus (BMT) nó an Tástáil Modúil Trucaile (TMT) an lánTástáil Teoirice Chatagóir C nó D atá bainte amach ag an tiománaí cheana féin. Chun tuilleadh faisnéise a fháil, tabhair cuairt le do thoil ar an Leathanach Catagóirí Tástála CPC.

*Má tá lán Cheadúnas Tiomána agat a eisíodh roimh 10 Meán Fómhair 2008 do Chatagóir D (Bus) agus roimh 10 Meán Fómhair 2009 do Chatagóir C (Trucail), tá ‘Cearta Sealbhaithe’ agat agus, dá bhrí sin, tá tú go huathoibríoch i dteideal deimhniú CPC Tiománaithe. Féach Aonad CPC an RSA le haghaidh tuilleadh sonraí.

Tástáil Teoirice CPC Tiománaithe – Céim 1

Clúdaítear Céim 1 den CPC Tiománaithe le Tástáil Teoirice Tiomána Bus Chatagóir D agus/nó le Tástáil Teoirice Tiomána Trucaile Chatagóir C. Le tuilleadh faisnéise agus treoracha a fháil maidir le conas na tástálacha sin a áirithiú, tabhair cuairt le do thoil ar an rannán Tástáil Teoirice Tiomána.

Cás-Staidéar CPC Tiománaithe – Céim 2

Is í Céim 2 den CPC Tiománaithe an chéim dheiridh roimh Thástáil Phraiticiúil Tiomána Bus Chatagóir D agus/nó roimh Thástáil Phraiticiúil Tiomána Trucaile Chatagóir C. Cuimsíonn Céim 2 den CPC Tiománaithe 3 Chás-Staidéar a bhaineann leis an gcatagóir feithicle ar mian leat Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaithe a ghnóthú inti.

Tabhair faoi deara, ó 19 Eanáir, 2015, ar lá a thastáil eisíodh deimhniú ar na hiarrthóirí a n-éiríonn leo pas a fháil i Céim 2 den CPC Tiománaithe.

Do Thástáil CPC a Athsceidealú nó a Chur ar Ceal

Más mian leat d’áirithint don Tástáil Teoirice Tiomána a athsceidealú nó a chur ar ceal, tabhair do d’aire le do thoil nach mór duit é sin a dhéanamh tráth nach déanaí ná 5 lá oibre (lena n-áirítear 3 lá oibre iomlána) roimh dháta do thástála.

D’fhonn tástáil a athsceidealú nó a chur ar ceal ar an teileafón, cuir glao ar ár bhFoireann Seirbhísí d’Iarrthóirí ar 1890 606 106 (ráta Íosghlao) Luan go hAoine ó 8am go 6pm.

Céim 1: Do Chatagóir Tástála a Roghnú »