CPC – Ábhar Athbhreithnithe

driver-theory-test-ireland-dtt-cpc-revision-hero Tá Prometric Ireland Ltd. ar conradh ag an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) chun An tÁbhar Oifigiúil Athbhreithnithe a chur ar fáil don Tástáil Teoirice CPC Tiománaithe.

Miondíoltóirí Oifigiúla

  • Ar líne ag siopa slán ar líne Prometric
  • Trí ghlao a chur ar ár bhFoireann Seirbhísí d’Iarrthóirí ar 1890 606 106 (ráta Íosghlao)
  • Ó shiopaí leabhar maithe ar fud na tíre

Ábhar Athbhreithnithe don Tástáil Teoirice Tiomána

Catagóirí C, D agus CPC

The Official Driver Theory Test Questions and Answers, Truck and Bus (including Step 1 and Step 2 of Driver CPC) – 6th Edition, October 2013: do chatagóirí C (Trucail), D (Bus) agus CD (Bus agus Trucail) sna Tástálacha Teoirice Tiomána. Is é atá sa leabhar seo faisnéis a bhaineann go sonrach le hIarrthóirí do Chatagóirí C agus D. Cuirtear sa leabhar leis an eolas a ghnóthaíonn tiománaí agus an Tástáil Teoirice agus an Tástáil Phraiticiúil do Chatagóir B á ndéanamh aige/aici.

Mar aon lena bhfuil thuas, is féidir le hiarrthóirí do Chatagóirí C, D agus CD staidéar a dhéanamh ar an Leabhar Rialacha an Bhóthair ón RSA agus ar lámhleabhair ghaolmhara amhail The Official DSA Guide to Driving Buses / Coaches and Heavy Goods Vehicles, ina dtabharfar an fhaisnéis a bheidh ag teastáil uathu chun an Tástáil Teoirice CPC Tiománaithe agus an Tástáil Cás-Staidéir CPC Tiománaithe a dhéanamh agus chun pas a fháil iontu.

Tástálacha Modúil Bhus agus Trucaile

The Official Driver Theory Test Questions and Answers, Truck and Bus (including Step 1 and Step 2 of Driver CPC) – 6th Edition, October 2013: do chatagóirí C (Trucail), D (Bus) agus CD (Bus agus Trucail) sna Tástálacha Teoirice Tiomána. Is é atá sa leabhar seo faisnéis a bhaineann go sonrach leis an Tástáil Modúil Bhus agus leis an Tástáil Modúil Trucaile araon. Tabharfar sa leabhar cúnamh d’iarrthóirí tástáil teoirice modúil a chur i gcrích go rathúil i gCatagóir C nó D.

Sonraí faoin Scrúdú

Tabharfar tréimhse ama ar leith agus roinnt ceisteanna duit, ag brath ar chatagóir na Tástála Teoirice CPC Tiománaithe a bhaineann leat. Roghnaítear na ceisteanna go randamach ón mbanc ceisteanna le haghaidh codanna ábhartha na tástála.

Tástáil Teoirice CPC Tiománaithe – Céim 1

CATAGÓIRAMCEISTEANNAPASMHARC
C nó D 100 nóiméad10074
CD140 nóiméad140104

Cás-Staidéar CPC Tiománaithe – Céim 2

CATAGÓIRAMCEISTEANNAPASMHARC
C nó D 135 nóiméad45 (3 Chás-Staidéar)28 (5 fhreagra chearta ar a laghad i ngach ceann de na 3 Staidéar)

Céim 5: Ionad Tástála a Roghnú »