Tástálacha Teoirice Nua – Iarrthóirí C, D agus CPC.

Tabhair do d’aire le do thoil: ó 30 Meán Fómhair 2014, cuirfear Tástálacha Teoirice Tiomána Chatagóir C agus D in áit Chéim 1 den phróiseas cáiliúcháin CPC Tiománaithe, rud ar a dtugadh an Tástáil Ceisteanna Ilroghnacha (MCQ) CPC Tiománaithe roimhe sin.

D’fhonn Bus agus/nó Trucail a thiomáint go gairmiúil, ní mór duit* pas a bheith bainte amach agat i dTástáil Teoirice Tiomána Bus Chatagóir D agus/nó i dTástáil Teoirice Tiomána Trucaile Chatagóir C agus sa Tástáil Cás-Staidéir CPC Tiománaithe sula mbeidh tú in ann iarratas a dhéanamh chuig an RSA ar an Tástáil Phraiticiúil CPC Tiománaithe a dhéanamh.

Tugadh scrúduithe nua isteach freisin do thiománaithe a bhfuil lánTástáil Teoirice Tiomána curtha i gcrích acu cheana féin i gCatagóir C nó D agus ar mian leo Deimhniú ar Inniúlacht Ghairmiúil Tiománaithe a fháil sa dá Chatagóir. Forlíonfaidh an Tástáil Modúil Bhus (BMT) nó an Tástáil Modúil Trucaile (TMT) an lánTástáil Teoirice Chatagóir C nó D atá bainte amach ag an tiománaí cheana féin.

Tabhair do d’aire le do thoil: ní bheidh ach tiománaithe a fuair pas i lánTástáil Teoirice Chatagóir C (Trucail) nó i lánTástáil Teoirice Chatagóir D (Bus) amhail 30 Meán Fómhair 2014 nó níos déanaí incháilithe do Thástáil Teoirice Modúil Bhus nó Trucaile a dhéanamh.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, tabhair cuairt le do thoil ar an Leathanach Catagóirí Tástála CPC.

*Má tá lánCheadúnas Tiomána agat a eisíodh roimh 10 Meán Fómhair 2008 do Chatagóir D (Bus) agus roimh 10 Meán Fómhair 2009 do Chatagóir C (Trucail), tá ‘Cearta Sealbhaithe’ agat agus, dá bhrí sin, tá tú go huathoibríoch i dteideal deimhniú CPC Tiománaithe. Féach Aonad CPC an RSA le tuilleadh sonraí a fháil.