Rabhadh ón RSA maidir le Suíomhanna Gréasáin Neamhoifigiúla.

rsa-warningTá an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) ag tabhairt rabhadh eile do dhuine ar bith a dhéanann tástáil tiomána a áirithiú ar líne gan é sin a dhéanamh ach amháin ar shuíomh Gréasáin oifigiúil an RSA do thástálacha tiomána – is é sin, rsa.ie – agus tá sé ag tabhairt rabhadh do dhuine ar bith a dhéanann tástáil teoirice tiomána a áirithiú ar líne gan é sin a dhéanamh ach amháin ar shuíomh Gréasáin oifigiúil na tástála teoirice – is é sin, theorytest.ie.

Tá an meabhrúchán á thabhairt toisc go leanann suíomhanna Gréasáin áirithe sa Ríocht Aontaithe lena thairiscint tástáil teoirice agus tástáil tiomána a áirithiú, ar tháille atá níos airde ná an praghas a ghearrtar ar shuíomhanna oifigiúla an RSA.

Ní gá d’aon duine íoc le suíomh Gréasáin is tríú páirtí as tástáil tiomána nó as tástáil teoirice a áirithiú, toisc gur féidir amhlaidh a dhéanamh go héasca ar rsa.ie nó ar theorytest.ie, áit a mbeidh costas na tástála féin ar an aon chostas amháin a thabhóidh tú.

Tá an RSA ag tabhairt rabhadh do thiománaithe faoi oiliúint freisin maidir leis an gcontúirt a bhaineann lena gcuid sonraí pearsanta – amhail uimhir PSP agus uimhir thiomána – a thabhairt do shuíomhanna Gréasáin den sórt sin. Cé go bhfuil an fhaisnéis sin ag teastáil chun tástáil a áirithiú, níor cheart í a chur ar fáil ach amháin nuair atá tástáil teoirice nó tástáil tiomána á n-áirithiú ar rsa.ie, suíomh Gréasáin oifigiúil an RSA d’iarratais ar an Tástáil Tiomána, nó ar theorytest.ie, suíomh Gréasáin oifigiúil na tástála teoirice

Thug an RSA fógra don Choimisinéir Cosanta Sonraí agus don Ghníomhaireacht Náisiúnta Tomhaltóirí maidir le sonraí pearsanta den sórt sin a bheith á mbailiú ag na suíomhanna Gréasáin neamhoifigiúla atá i gceist. Chuaigh an RSA i dteagmháil freisin leis na suíomhanna Gréasáin sin lena imní a chur in iúl dóibh.

D’fhreagair an RSA don cheist freisin trína ghníomhaíocht mhargaíochta ar líne a mhéadú ar mhaithe le hiarrthóirí tástála tiomána agus tástála teoirice a threorú chuig suíomhanna Gréasáin áirithinte oifigiúla tástála tiomána agus tástála teoirice an RSA.