Teagascóir Tiomána Formheasta

Fáilte go dtí an tseirbhís áirithithe oifigiúil le haghaidh do Thástála Teoirice do Theagascóir Tiomána Formheasta! Cuirtear faisnéis ar fáil sa rannán seo faoi conas Tástáil Teoirice ADI (Teagascóir Tiomána Formheasta) a áirithiú agus conas ullmhú ina leith.

5 CHÉIM CHUN DO THÁSTÁIL A ÁIRITHIÚ

Catagóir Tástála a RoghnúNa Riachtanais ID a SheiceáilAthbhreithniú a dhéanamhIonad Tástála a Roghnú Do Thástáil a Sceidealú

Eispéireas na Tástála

Is féidir leat féachaint ar eispéireas an Ionaid Tástála trí chliceáil ar an scáileán thíos:

Tabhair faoi deara: Faoi láthair níl aon riachtanas ann chun do ghriangrhraf a thógáil san ionad tástála. Dá mbeadh athrú ar bith don cleachtas seo, beidh sé chuirthe in iúl duit i do litir deimhniú.

 

A Bheith i do Theagascóir Tiomána atá Formheasta ag an RSA

Tá próiseas cáiliúcháin curtha chun feidhme ag an RSA dóibh siúd ar mian leo a bheith ina dteagascóirí tiomána: bronnfar cáilíocht ADI orthu siúd a chomhlíonfaidh na caighdeáin riachtanacha. Tá an Tástáil Teoirice ADI ar an gcéad chéim de phróiseas cáiliúcháin trí chéime. Tagann an Tástáil Tiomána agus an Tástáil Chumais Teagaisc ina diaidh.

Ní mór gur chláraigh tú le haghaidh do thástála(cha) leis an RSA sular sceidealaigh tú do Thástáil Teoirice ADI le go n-eiseofaí uimhir uathúil incháilitheachta duit, uimhir atá ag teastáil le haghaidh an phróisis áirithithe don Tástáil Teoirice ADI. Mura ndearna tú amhlaidh, téigh i dteagmháil le do thoil le hAonad ADI an RSA.

Do Thástáil Teoirice Tiomána ADI a Athsceidealú nó a Chur ar Ceal

Más mian leat d’áirithint don Tástáil Teoirice Tiomána a athsceidealú nó a chur ar ceal, tabhair do d’aire le do thoil nach mór duit é sin a dhéanamh tríd an leathanach ‘Do Thástáil a Athsceidealú/a Chur ar Ceal’ tráth nach déanaí ná 5 lá oibre roimh dháta do thástála.

Mar mhalairt air sin, cuir glao ar ár bhFoireann Seirbhísí d’Iarrthóirí ar 1890 606 106 (ráta Íosghlao). Tá an fhoireann ar fáil Luan go hAoine ó 8am go 6pm (gan laethanta saoire poiblí a áireamh).

Céim 1: Do Chatagóir Tástála ADI a Roghnú »