Suíomhanna na nIonad Tástála ADI

driver-theory-test-find-test-centre-heroTá níos mó ná daichead suíomh don Tástáil Teoirice Tiomána i bPoblacht na hÉireann. Is féidir leat an tIonad Tástála is áisiúla duit a roghnú.

Tabhair do d’aire le do thoil gur féidir go mbeadh éagsúlacht sna hamanna coinne atá ar fáil sna hIonaid Tástála éagsúla – beidh tú in ann d’Ionad Tástála a roghnú agus amharc ar na hamanna coinne reatha atá aige ar an tseirbhís áirithithe ar líne.

Mainistir na Féile
Baile Átha Luain
Béal an Átha
Cathair Saidhbhín
Cora Droma Rúisc
Ceatharlach
An Caisleán Riabhach
An Cabhán
An Ráth
An Clochán
Cluain Meala
Corcaigh
Doire Beg
Dún na nGall
Droichead Átha
Baile Átha Cliath Láir
Baile Átha Cliath Thuaidh
Dún Dealgan
Inis
Gaillimh
An Uaimh
Cill Chainnigh
Cill Airne
Leitir Ceanainn
Luimneach
An Longfort
Maigh Chromtha
Muineachán
An Muileann gCearr
An Nás
An tAonach
Port Laoise
Trá Lí
An Sciobairín
Sligeach
Tulach Mhór
Eochaill
Port Láirge
Cathair na Mart
Loch Garman
Chill Mhantáin

Céim 4: Sceidealaigh Do Thástáil »