Téigh i dTeagmháil Linn

driver-theory-test-ireland-contact-us-heroTá cúnamh ginearálta, áirithintí agus faisnéis faoinár seirbhísí ar fáil ar líne, trí ríomhphost, tríd an teileafón nó tríd an bpost. Má bhíonn aon chúnamh ag teastáil uait, téigh i dteagmháil linn:

Ar líne

Roghnaigh ceann de na cláir thástála teoirice thíos chun dul ar aghaidh chuig an suíomh Gréasáin slán áirithithe ar líne de chuid Prometric i ndáil leis an Tástáil Teoirice Tiomána Oifigiúil, suíomh a bhíonn ar fáil 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain:

Ríomhphost agus Teileafón

Téigh i dteagmháil lenár bhFoireann Seirbhísí d’Iarrthóirí, a bhíonn ar fáil ó 8am go 6pm, Luan go hAoine (seachas laethanta saoire poiblí), ar na bealaí seo a leanas:

Post

Chun tástáil teoirice a áirithiú tríd an bpost, íoslódáil an fhoirm iarratais chuí le do thoil:

Déan an fhoirm a phriontáil, a chomhlánú agus a sheoladh chugainn le do thoil ag:

Tástáil Teoirice Tiomána, Bosca PO 15, Dún Dealgan, Condae an Lú.